Hardware Engineering

Hardware Ontwerp

Samen met de opdrachtgever en de gebruiker

Een goed ontwerp van de hardware is essentieel voor de gehele installatie. Samen met de klant worden de uitgangspunten in kaart gebracht en ontwikkelen onze specialisten een op maat gesneden advies. In dit advies wordt rekening gehouden met zaken als functionaliteit, duurzaamheid, servicevriendelijkheid en kostenaspecten.


Engineering

Op basis hiervan wordt de engineering uitgevoerd en de tekeningen gemaakt, waarbij alles helder en duidelijk wordt vastgelegd.


Documentatie

Voor nu en later

eplanTijdens de engineering wordt alles zorgvuldig gedocumenteerd. Dat begint vaak met een concept met meerdere opties. In nauw overleg met de klant worden de definitieve utigangspunten gekozen en gedocumenteerd. Daarna kunnen de tekeningen en schema's gemaakt worden. Tijdens en na oplevering worden de documenten bijgewerkt.

Een goed beheer van de documenten en tekeningen is niet alleen tijdens de realisatie van het project van belang, maar ook daarna. Dat is belangrijk voor adequate onderhoud en een langdurig goed functioneren van de systemen.


Documenten