< Doelstellingen | Bolhuis Industrial Automation

Doelstellingen

Continuïteit, rendement, groei, betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie, totaalpakket


Continuïteit

Bolhuis wil op langere termijn een stabiele partner zijn voor haar klanten. Ook in de toekomst moeten klanten op onze diensten en producten kunnen vertrouwen.


Rendement

Bij een gezonde onderneming hoort een gezond rendement. Dit is belangrijk om de continuïteit te kunnen waarborgen en te kunnen blijven investeren in kwaliteit en innovatie.


Groei

Bolhuis wil op langere termijn rustig, maar gestaag groeien. Nieuwe kansen oppakken en risico's minimaliseren.


Betrouwbaarheid

Bolhuis moet een betrouwbare partner zijn. Wij vinden het belangrijk om onze afspraken altijd na te komen. De klant kan op ons rekenen.


Kwaliteit en Innovatie

Bolhuis zal voortdurend bezig zijn om de kwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt planmatig. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd om te bepalen of deze nuttig zijn in onze projecten. De kwaliteit/prijs verhouding wordt daarbij scherp in het oog gehouden.


Totaalpakket

Bolhuis wil een partner zijn, die een totaalpakket aan besturingstechniek kan leveren. Van ontwerp t/m oplevering: Hardware Engineer, Software Engineering, Panelenbouw, Installatietechniek en Service. Projecten kunnen wij turn-key uitvoeren. Daar hoort ook de beste service en nazorg bij.

object recognition