SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

Informatie helder in beeld brengen

SCADA, afkorting van Supervisory Control And Data Acquisition, is het verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen van verschillende machines in grote industriële systemen. Een SCADA-systeem bestaat uit een computer met daarop de SCADA-software.

Software